2008 Klacht inzake ongepast gedrag

Achtergrond
De opdrachtgever van een registermanager dient een klacht in wegens ongepast gedrag van betrokkene, die als teamleider functioneert. Diverse vrouwelijke medewerkers hebben aangegeven dat ze door betrokken manager zijn benaderd met intimiderende  en ongepaste opmerkingen van seksuele aard. Zij hebben de vertrouwenspersoon van de organisatie ingeschakeld en zij heeft geïnventariseerd wat er plaats heeft gevonden.

Klacht
De klacht betreft seksuele intimidatie, intimidatie i.v.m. OR-lidmaatschap en overige intimidaties. De Stichting IM-Register wordt verzocht gepaste maatregelen te nemen op grond van de artikelen 3 (Integriteit) en 6 (Gedrag) van de IM-Code.

Uitspraak en relatie tot IM-Code
Bij nader onderzoek van de situatie en het dossier is gebleken dat een van de betrokkenen aangifte heeft gedaan bij de politie van bedreiging/aanranding. Op grond hiervan kan de Commissie van Tucht en Toezicht de klacht niet in behandeling nemen tot de rechter een uitspraak heeft gedaan.

 

Terug naar Tuchtzaken

 

http://www.imregister.nl/2008-klacht-inzake-ongepast-gedrag
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.