2008 Klacht inzake verstrengeling van belangen

Achtergrond
Opdrachtgever signaleert belangenverstrengeling in de opdracht van een registermanager, die als adviseur optreedt voor zowel een praktijk als voor een leverancier van materialen voor die praktijk. In een (overigens niet ondertekende) overeenkomst is vastgelegd, dat dreigende belangenverstrengeling door de derde partij gemeld moet worden aan de interim manager. Opdrachtgever is van mening dat de interim manager dit niet bij de onervaren derde partij had mogen neerleggen en dat hij voor deze opdracht een collega interim manager had moeten voorstellen.
Ook stelt hij dat de interim manager geen schaduwmanager had.

Klacht
Klager verwijt de interim manager wanbeleid als gevolg van belangenverstrengeling en het niet nakomen van de afspraken die onder meer in de IM-code zijn vastgelegd.

Uitspraak en relatie tot IM-Code
De Commissie van Tucht en Toezicht heeft de klacht gegrond verklaard voor wat betreft het verstrekken van financiële informatie aan de derde partij. Zij heeft geconcludeerd dat een interim-manager voor meerdere met elkaar verbonden partijen kan optreden, indien en zolang die opdrachtgevers geen tegengestelde belangen hebben en indien het ontstaan van een belangentegenstelling bij aanvaarding van de opdracht niet aannemelijk is.

 

Terug naar Tuchtzaken
 

http://www.imregister.nl/2008-klacht-inzake-verstrengeling-van-belangen
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.