2010 Klacht inzake ongepast gedrag

Uitspraak Tuchtzaak Interim Manager
Onlangs heeft de Commissie van Tucht en Toezicht van het Interim Management Register uitspraak gedaan van een klacht ingediend door een opdrachtgever tegen een interim manager. De klacht betrof het seksueel benaderen van verschillende vrouwelijke ondergeschikten, het intimideren van hen en het jegens hen aannemen van een ongepaste en onprofessionele houding.

Verweer
Het verweer van de interim manager was dat er flink werd gedold op de afdeling, waaraan ook hij meedeed om een goede werksfeer te scheppen. Daarnaast had één van de vrouwen – eveneens een externe medewerker-  avances naar hem gemaakt hetgeen aanleiding was geweest voor het sturen van een erotische email. Volgens verweerder zijn de andere vrouwen naar zijn mening eerst gaan klagen nadat hij bij hen fraude had vastgesteld bij het invullen van urenbriefjes en hen strenger had aangepakt. Tevens stelde de interim manager dat de opdrachtgever hem heeft ontslagen na een gesprekje van vijf minuten en zonder aan waarheidsvinding te doen.


Zorgvuldigheid en distantie
De Commissie heeft de interim manager gehoord. Deze erkende dat hij met een ondergeschikte ‘een soort relatie’ had, dat hij onvoldoende afstand hield van zijn ondergeschikten en dat hij bij minstens een van hen te dichtbij is gekomen. De Commissie concludeert dat de beklaagde niet professioneel heeft gehandeld bij de uitvoering van zijn opdracht door zich niet te houden aan artikel 3 van de Interim Management Code (Integriteit, in het bijzonder betamelijkheid en zorgvuldigheid), artikel 4 (Zorgvuldigheid) en artikel 6 (Gedrag). Hij heeft zich meermaals onbetamelijk gedragen jegens ondergeschikten, opdrachtgever en diens organisatie. Door zijn handelwijze is niet alleen het vertrouwen in hem verdwenen, maar is ook het vertrouwen in de beroepsgroep niet bevorderd. Een interim manager behoort volgens de Commissie voldoende afstand tot ondergeschikten te bewaren om zakelijk te kunnen opereren op een wijze die de opdrachtgever van hem mag verwachten. Dat de interim manager bovendien de pers heeft benaderd in een poging zijn gelijk te halen en zijn naam te zuiveren, vindt de Commissie onacceptabel en in strijd met de IM-Code.

Uitspraak
De uitspraak van de Commissie luidt, dat de klacht in al zijn onderdelen gegrond is en in strijd met de artikelen 3, 4 en 6 van de IM-Code. Het zijn ernstige schendingen die het aanzien van en het vertrouwen in de gehele beroepsgroep schaden.

Zou de beklaagde ingeschreven zijn geweest in het IM-Register, dan zou als tuchtrechtelijke maatregel uitschrijving hebben moeten volgen. Omdat de beklaagde lid is van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (nvim) waarvan de leden de IM-Code expliciet onderschrijven, acht de Commissie een schorsing als nvim-lid voor de duur van drie maanden gepast. Tevens is beklaagde veroordeeld tot een bijdrage van € 1.000 in de kosten van de procedure. De Commissie heeft tenslotte bepaald dat de tuchtrechtelijke maatregel met redenen omkleed anoniem openbaar moet worden gemaakt op de website van het IM-Register omdat het algemeen belang van de beroepsgroep daarmee is gediend.

 

Terug naar Tuchtzaken

http://www.imregister.nl/2010-klacht-inzake-ongepast-gedrag
© 2021 IM-Register.