Het register

De titel RQIM

Bij een positieve beoordeling na (her)toetsing krijgt u van het IM-Register het tijdelijk gebruiksrecht van een titel. De wijze waarop u de titel mag gebruiken staat beschreven in het Reglement Gebruik Collectieve Merken.

Het IM-Register kent twee titels:

Welke titel u mag gebruiken staat in de zakelijke overeenkomst welke u aangaat voordat u ge(her)toetst wordt.

De titel rm wordt vanaf 1-1-2013 niet meer verstrekt. Deze titel zal worden vervangen door de (merken rechtelijk beschermde) titel RQIM. Zolang uw huidige registratie geldig is kunt u de titel rm blijven gebruiken. Bij hertoetsing wordt u gevraagd een nieuwe zakelijke overeenkomst te tekenen zodat u de titel RQIM kunt gebruiken.

Het openbare register
 

Opschorting
Een opschorting betekent dat u (tijdelijk) niet aan alle eisen voldoet. De opschorting kan ontstaan door de volgende situaties:
1.    op eigen verzoek
2.    een certificatiebesluit door de CI bij hertoetsing
Een opschorting kan maximaal 1 jaar duren. Opheffing geschiedt door een positief certificatiebesluit ("conform") voor hertoetsing. Indien de opschorting niet binnen een jaar wordt opgeheven volgt automatisch intrekking van het certificaat.

Schorsing
Een schorsing is het gevolg van een uitspraak van de Tuchtcommissie.

Intrekking
Een intrekking is een teken dat u niet aan de eisen voldoet. De intrekking kan ontstaan door de volgende situaties:
1. op eigen verzoek
2. een certificatiebesluit bij hertoetsing
3. een uitspraak van de Commissie van Tucht en Toezicht
4. opzegging van de zakelijke overeenkomst
5. wanbetaling
Intrekking heeft geen gevolgen voor de zakelijke overeenkomst. Indien u de zakelijke overeenkomst wenst op te zeggen kan dat volgens de geldende regels.

Zodra er sprake is van opschorting of intrekking krijgt u een brief met daarin uitleg van de consequenties. Opschorting of intrekking is in ieder geval zichtbaar in het openbare register.

http://www.imregister.nl/?page=365
© 2021 IM-Register.