Certificaat RQIM

Certificaat
Wanneer uw dossier door de certificerende instelling positief wordt beoordeeld, krijgt u een elektronisch certificaat uitgereikt in PDF. Op het certificaat staat aan welke eisen u heeft voldaan en tot welke datum het certificaat geldig is. Het elektronisch certificaat kunt u elektronisch kopiëren en verspreiden (bijv. e-mail of op uw website). Naast uw elektronisch certificaat kunt u een fysiek certificaat bestellen. Dit fysieke certificaat is inhoudelijk identiek aan het elektronische certificaat. Het is gedrukt op veiligheidspapier dat verschillende echtheidskenmerken bevat. Zodra u het fysieke certificaat kopieert verdwijnen de echtheidskenmerken.

Engels certificaat
Indien u in het buitenland opdrachten vervult biedt het IM-Register u de mogelijkheid om uw certificaat in het Engels aan te vragen. Dit kunt u van te voren aangeven en hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Gebruik titel RQIM
Bij een positieve beoordeling van uw dossier krijgt u tevens het gebruiksrecht op de titel RQIM, welke u achter uw naam kunt zetten.

Openbaar register
Naast het certificaat en het gebruiksrecht op de titel RQIM zal uw naam worden vermeld in het openbaar beroepsregister, zodat derden kunnen vaststellen welke interim managers zijn gecertificeerd.

Bezwaarprocedure
De aanvrager kan bezwaar maken tegen een negatief certificatiebesluit door een bezwaarschrift te richten aan de certificerende instelling. Dit bezwaarschrift kan gestuurd worden naar het secretariaat van het IM-Register binnen vier weken na de verzenddatum van het afwijzingsbesluit. Het bezwaarschrift vermeldt kort en helder, met specifieke verwijzingen naar het toetsingskader, waarom de afwijzing volgens de aanvrager onterecht is. Het secretariaat van het IM-Register zorgt ervoor dat het bezwaarschrift bij de certificerende instelling terechtkomt. De certificerende instelling heroverweegt op grond van het bezwaarschrift het certificatiebesluit. Uiterlijk binnen 6 weken na de verzenddatum van het bezwaarschrift ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht over de uitkomst van de heroverweging.
 

http://www.imregister.nl/certificaat-rqim
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.