College van Belanghebbenden

College van Belanghebbenden Keurmerk Interim Manager (CvB)

Het primaire doel van het CvB is het opstellen en onderhouden van kwaliteitseisen voor interim managers. Door het hanteren van ISO/IEC norm 17024 (kwaliteitseisen te stellen aan personen) wordt gewaarborgd dat er sprake is van onpartijdigheid. Het CvB is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van organisaties die belang hebben bij het bevorderen van de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen en het daarbij horende certificaat.


De belangrijkste taken van het College van Belanghebbenden zijn:


Samenstelling College van Belanghebbenden Keurmerk Interim Manager

Het College van Belanghebbenden Keurmerk Interim Manager is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende
4 maatschappelijke pijlers:
  1. Afnemers/opdrachtgevers
  2. Leveranciers/Contractanten (interim managers)
  3. Kaderstellende organisaties (beroeps- en brancheverenigingen, onderwijsinstellingen en overheid)
  4. Certificatie-instellingen

In het CvB zijn de volgende leden benoemd:

Persoon

Vertegenwoordigde organisatie(s)

Namens pijler

drs. A.E.R. (Lex) Helmich  (Voorzitter)

Onafhankelijk (voormalig bestuur IM-Register)

 

Mr. J.W. (Jan Willem) van der Meer

 

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

1

Vacature   2

drs. G. (Gert) van der Houwen MSc

Nive, vereniging voor management

3

prof. dr. mr. L. (Leo) Witvliet

Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemen (KIZO)

3

K. (Kees) de Graaf

FMW MAC

4

 

http://www.imregister.nl/college-van-belanghebbenden
© 2021 IM-Register.