Kosten

Kosten

Nadat het secretariaat uw ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, ontvangt u van ons een factuur. De factuur bestaat uit de kosten van de jaarlijkse bijdrage en de kosten voor de ingangstoetsing (eenmalig).

De hoogte van de jaarbijdrage voor certificatie en de kosten van de ingangstoetsing kunt u vinden in de tarievenlijst. Deze wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Hier vindt u de tarievenlijst: Tarievenblad 2019.

Alle genoemde bedragen op deze website zijn exclusief BTW.

http://www.imregister.nl/kosten
© 2021 IM-Register.