Legenda

In de kolom "status" vindt u de status van de inschrijving of het certificaat. Voor alle personen in dit Register is de gedragscode van toepassing.

In de kolom "geldig tot" vindt u de datum waarop de huidige registratie of het huidig certificaat zijn geldigheid verliest. Als de persoon voor die datum aantoont aan de eisen te voldoen wordt de registratie of het certificaat verlengd.

http://www.imregister.nl/legenda
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.