Legenda

In de kolom "status" vindt u de status van de inschrijving of het certificaat. Voor alle personen in dit Register is de gedragscode van toepassing.

In de kolom "geldig tot" vindt u de datum waarop de huidige registratie of het huidig certificaat zijn geldigheid verliest. Als de persoon voor die datum aantoont aan de eisen te voldoen wordt de registratie of het certificaat verlengd.

http://www.imregister.nl/legenda
© 2021 IM-Register.