Missie & Visie

Missie
Door het ontwikkelen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitsnormen is het IM-Register hét kwaliteitsinstituut voor professionele interim managers in Nederland.
Interim managers onderscheiden zich kwalitatief met het verworven keurmerk.
Afnemers van interim management-diensten kiezen voor kwaliteit en transparantie door samen te werken met een bij het IM-Register geregistreerde interim manager.

Visie
Door de sterke groei van flexibele arbeid is er meer behoefte aan transparantie in spelregels en kwaliteitsnormen. De interim manager wenst zich te onderscheiden en de afnemers vragen herkenbare kwaliteit. Interim manager is een specifiek beroep dat in complexiteit en vereiste competenties afwijkt van overige management- en advieswerkzaamheden.
De stichting wenst scheiding aan te brengen in degene die de kwaliteitsnorm bepaalt en degene die vaststelt of de persoon aan de kwaliteitsnorm voldoet. Daartoe is een College van Belanghebbenden Keurmerk interim manager (CvB) opgericht (om de norm te bepalen) en een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) geselecteerd (om te bepalen of de persoon aan de kwaliteitsnorm voldoet). CvB en CI dienen te werken in overeenstemming met ISO 17024 (toetsing van personen).
De gecertificeerde interim manager kan zich onderscheiden door de beschermde beroepstitel RQIM (Registered and Qualified Interim Manager) en het beeldmerk IM-CERTIFIED.
Iedereen kan het IM-Register raadplegen en zich overtuigen van de actuele status van het certificaat van de gecertificeerde interim manager.

http://www.imregister.nl/missie-en-visie
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.