Nieuws

Benoemingen in het College van Belanghebbenden

Namens de geregistreerde interim managers is Feike Tibben RQIM als vertegenwoordiger benoemd in het College van Belanghebbenden. Dhr. Tibben was de enige kandidaat vanuit de geregistreerde interim managers. Feike kon direct door het bestuur worden voorgedragen als kandidaat aan het CvB.

Met ingang van april jl. is Jan Willem van der Meer, directeur NEVI, benoemd als lid in het College van Belanghebbenden namens NEVI.

Met ingang van april jl. is Kees de Graaf, directeur  FMW MAC, benoemd als lid in het CvB namens de certificerende instelling FMW MAC.
 


Terug naar het nieuws overzicht

http://www.imregister.nl/nieuws/3165/Benoemingen-in-het-College-van-Belanghebbenden
© 2021 IM-Register.