Nieuws

Looptijd certificaat van 3 naar 4 jaar

Het bestuur heeft besloten de looptijd van het certificaat RQIM te verlengen van 3 naar 4 jaar, aangezien 4 jaar in de markt een gebruikelijke certificeringsperiode is. Het College van Belanghebbenden heeft ingestemd met dit bestuursbesluit en is akkoord gegaan met een wijziging van 3 naar 4 jaar in het Reglement Persoonscertificering RQIM.

Wat betekent dit voor u?
De verlenging naar 4 jaar zal van toepassing zijn voor:

  • RQIM gecertificeerde interim managers;
  • Indien de ingeschreven interim manager nog ‘rm’ gecertificeerd is, dan is de 4 jaars-termijn uitsluitend van toepassing bij hercertificering naar RQIM;
  • Alleen RQIM gecertificeerden, waarvan het certificaat verloopt na 1 oktober 2014, worden met 1 jaar verlengd;
  • Voor RQIM gecertificeerden, waarvan het certificaat is verlopen vóór 1 oktober 2014, wordt de termijn niet verlengd en moet de hertoetsingsprocedure normaal worden doorlopen (uiteraard met nieuwe looptijd van 4 jaar).

Nieuw certificaat?
Indien u als geregistreerde interim manager voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan wordt de geldigheidstermijn van uw certificaat automatisch verlengd. U ontvangt deze week per post een brief met daarin de nieuwe einddatum voor de geldigheid van uw certificaat. De brief kunt u beschouwen als aanhangsel bij uw oorspronkelijke certificaat. U ontvangt van ons geen nieuw certificaat. In het openbaar register zal de nieuwe einddatum voor de geldigheid van uw certificering worden aangepast.


Terug naar het nieuws overzicht

http://www.imregister.nl/nieuws/3866/Looptijd-certificaat-van-3-naar-4-jaar
© 2021 IM-Register.