Nieuws

Tarievenlijst 2015 vastgesteld

Het bestuur heeft de tarievenlijst voor 2015 vastgesteld. De jaarbijdrage blijft ongewijzigd. Er is echter wel een wijziging gekomen in de kosten voor een hertoetsing. Een hertoetsing gaat vanaf 1 maart 2015 € 225,- kosten.

Wat betekent dit voor u?

•Indien u een hertoetsing aanvraagt zal dat vanaf 1 maart 2015 kosten met zich meebrengen (€ 225,-).
•Naast dit bedrag voor hertoetsing (€ 225,- 1x per 4 jaar) betaalt u jaarlijks € 285,- voor uw inschrijving in het register.
•De jaarbijdrage van € 285,- blijft ongewijzigd.
•U dient zich één keer in de 4 jaar te laten hertoetsen om de titel RQIM te behouden.
•De kosten voor initiële toetsing bedroegen al € 225,-.
•Indien uw hertoetsing is aangevraagd vóór 1 maart 2015 en u na 1 maart 2015 nog bezig bent uw dossier te vullen en/of te wijzigen, dan is uw hertoetsing nog kosteloos, omdat u onder de oude regeling (tariefblad 2014) valt.

Waarom heeft het bestuur hiertoe besloten?

•De toetsingen worden uitgevoerd door een professionele onafhankelijke certificerende instelling. Dit brengt kosten met zich mee voor iedere toetsing die het IM-Register doorstuurt naar de certificerende instelling.
•In 2014 heeft het bestuur besloten de periode van certificering te verlengen van 3 naar 4 jaar. De interim manager hoeft zich hierdoor minder vaak te laten hertoetsen.
•Deze wijziging is conform hetgeen er in de markt speelt rond certificering.

Waar vind ik het tarievenblad 2015?
Op de website van het IM-Register kunt u het tariefblad 2015 vinden onder het kopje aanmelden > kosten > tarievenblad 2015.

 


Terug naar het nieuws overzicht

http://www.imregister.nl/nieuws/3918/Tarievenlijst-2015-vastgesteld
© 2021 IM-Register.