Nieuws

Ongewijzigde tarieven 2016

Het bestuur heeft in de vergadering van 15 december 2015 de tarieven voor 2016 vastgesteld. De jaarbijdragen blijven ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2015. 

Wat betekent dit voor u? Een overzicht:

Het bedrag van de initiële toetsing bedraagt € 225,-

Een hertoetsing voor een periode van 4 jaar kost € 225,-

Naast dit bedrag voor hertoetsing betaalt u jaarlijks € 285,- voor uw inschrijving in het register.

U dient zich één keer in de 4 jaar te laten hertoetsen om de titel RQIM te behouden.

Toelichting: 

De toetsingen worden uitgevoerd door een professionele onafhankelijke certificerende instelling. Dit brengt kosten met zich mee voor iedere toetsing die het IM-Register doorstuurt naar de certificerende instelling. In 2014 heeft het bestuur besloten de periode van certificering te verlengen van 3 naar 4 jaar. De interim manager hoeft zich hierdoor minder vaak te laten hertoetsen.

Waar vind ik het tarievenblad 2015?
Op de website van het IM-Register kunt u het tarievenblad 2015 vinden onder het kopje aanmelden > kosten > tarievenblad 2015.

Alle genoemde bedragen op deze website zijn exclusief BTW.


Terug naar het nieuws overzicht

http://www.imregister.nl/nieuws/3960/Ongewijzigde-tarieven-2016
© 2021 IM-Register.