Nieuws

In memoriam: Frank Bloemers

Beste allen,

Tot onze grote spijt moeten wij jullie informeren dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid, Frank Bloemers, onverwacht is overleden. Frank was weliswaar al enige tijd ziek, met een beperkte levensverwachting, maar de abruptheid van zijn dood is voor iedereen als een volslagen verrassing gekomen.

Als bestuur kijken wij terug op een periode van 10 jaar dat wij met hem hebben mogen samenwerken. In zijn rol als penningmeester van onze stichting heeft hij zich steeds op uiterst professionele wijze van zijn taak gekweten. Hij heeft zich steeds een wijze, kritische en op harmonie gerichte bestuurder getoond.

Wij zijn hem daar bijzonder erkentelijk voor en zullen hem ontzettend missen.

Frank is vorige week in besloten kring gecremeerd.

Hoogachtend,

Lex Helmich

Voorzitter bestuur IM-Register


Terug naar het nieuws overzicht

http://www.imregister.nl/nieuws/4043/In-memoriam-Frank-Bloemers
© 2021 IM-Register.