Oorsprong en doelstellingen

Oorsprong

Het IM-Register is in 1997 opgericht door de branchevereniging van Interim Management bureaus (RIM - Raad voor Interim Management). Doel was de beroepsgroep ‘interim manager’ een eigen identiteit te geven. Dit werd gerealiseerd door het opstellen van een gedragscode, het screenen op expliciete kwaliteits- en professionaliteitseisen en het toekennen van het gebruiksrecht van de beroepstitel ‘registermanager’ (rm). Beroepsbeoefenaren die aan de criteria voldeden werden opgenomen in een openbaar Register ‘het IM-Register’, zodat zij voor de markt herkenbaar en vindbaar waren.
In 2000 is het register van de beroepsvereniging ORM (Nederlandse Orde van Register Managers), de rechtsvoorganger van de Nederlandse Vereniging voor interim managers (nvim), samengevoegd met het IM-Register en is de nvim toegetreden tot het bestuur van het IM-Register.
Om de onafhankelijke werking en positie van het IM-Register te bevorderen zijn de beide ‘founding fathers’ RIM en nvim in 2010 teruggetreden uit het bestuur van de Stichting IM-Register. Sindsdien opereert de Stichting IM-Register volledig autonoom en zelfstandig.
 

Doelstellingen

  1. Het opstellen en onderhouden van objectieve en meetbare kwaliteitsnormen voor professionele interim managers;
  2. Het (doen) toetsen en periodiek hertoetsen van interim managers op conformiteit aan de opgestelde kwaliteitsnormen;
  3. Het (mede) opstellen en onderhouden van een Gedragscode en een Reglement van Tuchtrechtspraak en het voorzien in een klachtenprocedure;
  4. Het bijhouden van een actueel en openbaar register van gecertificeerde professionele interim managers.

http://www.imregister.nl/oorsprong-en-doelstellingen
© 2021 IM-Register.