Organisatie

Het bestuur van de Stichting IM-Register wordt gevormd door:
 
drs. ing. Dirk Duijzer (voorzitter)
drs. ing. Rients Schuddebeurs (secretaris & penningmeester)

mr. Monique Stulemeijer (bestuurslid)

Secretariaat IM-Register

drs. G. (Gert) van der Houwen MSc (bestuurssecretaris)

College van Belanghebbenden Keurmerk Interim Manager (CvB)
Voor meer informatie klik hier.

Tuchtcommissie Kennis Intensieve Dienstverlening
Secretariaat Tuchtcommissie: 
kantoor Clingendael Advocaten

Certificerende instelling
De beoordeling of een persoon aan de door het CvB gestelde kwaliteitseisen voldoet, heeft de Stichting IM-Register uitbesteed aan een onafhankelijke certificatie-instelling: FMW MAC. Deze stelt vast of de interim manager voldoet aan de eisen die gesteld worden in het Reglement Persoonscertificering RQIM V1.5 volgens de Europese norm EN-ISO/IEC 17024:2012.  

Openbare register
De interim manager die heeft aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen, ontvangt een certificaat. De status van het certificaat is voor iedereen te controleren in het openbare register.

De vermelding in het openbare register is van belang voor de gecertificeerde omdat hij hiermee kan aantonen aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Voor de afnemer van de diensten van de gecertificeerde, is vermelding in het openbare register van belang omdat dit inzicht geeft in de actuele status van het certificaat.

De status van het certificaat kan wijzigen, onder andere door een certificatiebesluit van de certificerende instelling of door uitspraken van de Tuchtcommissie.

http://www.imregister.nl/organisatie
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.