Privacy Policy

Alle door de gebruiker aan Stichting IM-Register verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Stichting IM-Register aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Stichting IM-Register maakt gebruik van de Box omgeving voor het opslaan van verstrekte gegevens. Voor informatie over de privacy policy van Box zie: https://www.box.com/static/html/privacy.html.

Stichting IM-Register behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website van Stichting IM-Register wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

http://www.imregister.nl/privacy
© 2018 IM-Register.