Stichting IM-Register

De Stichting IM-Register is hét kwaliteitsinstituut voor professionele interim managers in Nederland. Zij borgt de relevantie van de kwaliteitsnormen door opdrachtgevers, leveranciers (interim managers), kaderstellende organisaties (beroeps- en brancheverenigingen, onderwijsinstellingen en overheid) en certificatie-instellingen te betrekken bij het opstellen van de professionaliteitscriteria.

Door het IM-Register geaccrediteerde certificatie-instellingen beoordelen op basis van deze professionaliteitscriteria de kennis, vaardigheden en competenties van de interim manager. Als getoetste interim managers voldoen aan de voorwaarden, ontvangen zij als bewijs van conformiteit een certificaat.

 

http://www.imregister.nl/stichting-im-register
© 2021 IM-Register.