Toekomst

Toekomst

Het IM-Register is dé norm voor professionaliteit in interim management in Nederland en heeft de ambitie om deze norm internationale zeggingskracht te geven.

De komende jaren zal het IM-Register zich vooral richten op:
• verhoging van de bekendheid en waardering van het keurmerk;
• verbreding van het draagvlak in de maatschappij.

Het IM-Register waarborgt een actief toetsingsbeleid. Vermelding in het register is een garantie dat de ingeschrevene het uitvoeren van interim management als een hoofdonderdeel van zijn/haar dienstverlening beschouwt en zijn/haar opdrachten uitvoert op een professionele, onafhankelijke en integere wijze. Professionele ontwikkeling van gecertificeerde interim managers zal meer nadruk krijgen, zodat gecertificeerde interim managers ook in de toekomst een waarborg blijven voor het hoogste niveau van professionaliteit.

http://www.imregister.nl/toekomst
© 2021 IM-Register.