IM-Register

Het kwaliteitsinstituut voor interim managers in Nederland.

Het IM-Register geeft hier vorm aan door het opstellen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitscriteria, die leiden tot een grotere duidelijkheid over verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat doet het IM-Register?

 

         Alle genoemde bedragen op deze website zijn exclusief BTW.

http://www.imregister.nl/
© 2017 IM-Register.

Contact

Stichting IM-Register
Wolga 5
2491 BK Den Haag
T: 070 - 20 60 175
E:
secretariaat@imregister.nl

KvK: 41217039

© Stichting IM-Register 2015