IM-Register

Het kwaliteitsinstituut voor interim managers in Nederland.

Het IM-Register geeft hier vorm aan door het opstellen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitscriteria, die leiden tot een grotere duidelijkheid over verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat doet het IM-Register?

Alle genoemde bedragen op deze website zijn exclusief BTW.


 Vacature
Het IM-Register heeft momenteel een vacature in haar College van Belanghebbenden. Het betreft het lid dat de in het Register ingeschreven interim managers vertegenwoordigt. 
Graag willen wij de betreffende interim managers verzoeken om hun kandidatuur voor deze rol bij ons aan te willen melden. 
Wij ontvangen uw kandidaatstelling graag op: secretariaat@imregister.nl
Voor een korte omschrijving van de belangrijkste taken van het CvB, zie hierna.

College van Belanghebbenden (CvB)
Het primaire doel van het CvB is het opstellen en onderhouden van kwaliteitseisen voor interim managers. Door het hanteren van ISO/IEC norm 17024 (kwaliteitseisen te stellen aan personen) wordt gewaarborgd dat er sprake is van onpartijdigheid. Het CvB is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van organisaties die belang hebben bij het bevorderen van de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen en het daarbij horende certificaat.

De belangrijkste taken van het College van Belanghebbenden zijn:

  • Bijdragen in de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de onpartijdigheid van de certificatie- en registratieactiviteiten en instellingen;
  • Tegengaan van commerciële ‘toeschietelijkheid’ die de objectiviteit van de registratieactiviteiten negatief kunnen beïnvloeden;
  • Adviseren in zaken rond het vertrouwen in het keurmerk en de certificatie- en registratieactiviteiten, meer in het bijzonder de vaststelling van de bekwaamheidseisen;
  • Het uitvoeren van een jaarlijkse review om de onpartijdigheid van de registratie- en certificatieactiviteiten te beoordelen.

Als u interesse heeft, kunt u een e-mail sturen met uw motivatie en CV naar secretariaat@imregister.nl
Wij zullen u dan informeren over de procedure.
 

http://www.imregister.nl/
© 2018 IM-Register.

Sociëteit Quintessence, het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers is het platform waar interim managers hun informatie en hun ervaring met elkaar delen.

Wij vormen een Kennisnetwerk dat interessant is, zowel zakelijk als inhoudelijk, voor de top van de Nederlandse interim-wereld. Het Kennisnetwerk biedt kortingen op Sioo opleidingen, op het PZO-lidmaatschap en geeft toegang tot het Nive Management Development programma.

Daarnaast zijn er indirecte voordelen van een lidmaatschap, zoals regelmatig contact met vakgenoten en via de SQ site, zichtbaarheid voor klanten.